Stallyckan i Mark - 

djur- och naturaktiviteter på dina villkor.


Åtgärder kring COVID-19

Med anledning av COVID-19 har Stallyckan vidtagit en rad åtgärder i syfte att bidra till minskad smittspridning.

Daglig verksamhet har på Borås Stads uppdrag öppnat upp igen och pågår som vanligt, men med lite fler rutiner och till viss del ändrade scheman för deltagarna.

Övriga aktiviteter på Stallyckan fortlöper som vanligt men även de med viss anpassning för att minimera smittorisken. Ingen får vistas på gården som uppvisar symtom eller känner sig hängig.

Kring eventuella events som arrangeras av Stallyckan eller den förening som har aktiviteter hos oss tas individuella beslut kring varje aktivitets genomförande. De aktiviteter som genomförs gör detta efter fördjupad riskanalys som även meddelas aktivitetens deltagare.

Vi öppnar upp för besök m.m igen men dessa planeras in när övriga deltagare ej är på plats. Besök bokas som vanligt via mail eller telefon.

Övriga åtgärder som tagits är bland annat:

  • Händer tvättas oftare än vanligt
  • Handsprit finns på fler ställen än vanligt
  • Vi påminner om att hålla avstånd, tar inte i hand och kramas inte
  • Bildstöd och lättläst text om viruset finns på plats
  • Lokalen städas ännu oftare, flera gånger om dagen
  • Ytor, handtag m.m. desinficeras regelbundet under den tid då någon vistas på gården
  • Vi vistas extra mycket utomhus
  • Riskanalyser kring aktiviteter genomförs avseende smittorisker och smittspridning
  • Ett särskilt dokument med rutiner för att minimera smittorisken av covid-19 har tagits fram.Välkommen till oss på Stallyckan, gården för alla med djur- och naturintresse oavsett funktionsförmåga. 

Till oss kan du komma precis som du är! Vi anpassar aktiviteterna efter dina önskemål och behov.

Läs mer här på vår hemsida eller följ oss på Facebook, där kan du läsa om alla våra aktiviteter!

Vy över hela gården


Stallyckan på Leva och Fungera

Stallyckan har blivit beviljade stöd av Leader Sjuhärad i syfte att skapa en ny konsulttjänst i form av föreläsningar. I och med detta hoppas vi nå ut mer med vårt koncept och göra det tillgängligt för fler att inspireras av. Samtidigt önskar vi marknadsföra vår egen existerande verksamhet och öka folks kännedom om oss.

Genom att närvara med monter på Leva och Fungera-mässan i Göteborg 2019 hoppas vi på att få möjlighet att sprida den kunskap vi byggt upp så att fler kan ta del av den. Vi tror på vår verksamhet. Vi vet att vi gör nytta. Nu vill vi att andra ska få se det också.

Tack till alla som besökte vår monter på Leva och Fungera i Göteborg den 26-28 mars. Vi hoppas på att kunna medverka även år 2021.

www.levafungera.se


Handgjort

Stallyckan har beviljats ekonomiskt stöd av Markchecken av Leader Sjuhärad. Stödet resulterade i det nya projektet Handgjort från Stallyckan. Deltagarna i den dagliga verksamheten hjälps tillsammans åt att driva projektet som kommer bestå av tillverkning av olika produkter. På vår Facebooksida ”Handgjort från Stallyckan” kan du följa arbetsgruppens arbete.

Produkter som vi startar upp med är fågelholkar, fladdermusholkar, nyckelringar, armband och sökbrädor för hundträning. Har du någon annan idé som vi kan hjälpa dig med, kontakta oss gärna!

När du köper något från Handgjort stödjer du deltagarna i den dagliga verksamheten och deras initiativ. Eventuell vinst kommer deltagarna få bestämma över själva, ut över att köpa in nytt material vill deltagarna kunna åka på studiebesök, köpa in litteratur och liknande.

Projektet har just påbörjats och deltagarna arbetar nu med att ta fram visningsexemplar av produkterna samt ta emot beställningar. Vill du beställa något? Kontakta Handgjorts beställningschef Jonas Torstensson på tel 070-511 91 69


Attefallshus

Verksamheten har långsamt expanderat och vuxit ur våra lokaler, så stugan var ett välbehövligt tillskott för att fortsätta kunna göra ett bra arbete. Stugan används när någon behöver lite extra lugn och ro, för möten och handledning, av skolelever och pedagoger samt för övernattning vid läger och liknande aktiviteter.

Stugan


Utsedd till Årets hästhjälte 2015 av tidningen Land och Gilla Häst